0344 - 66 35 85

info@hatekgroep.nl

Privacy

10 september 2018

Uw privacy is voor hatekgroep.nl van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij hatekgroep.nl allemaal doen met informatie die we over u te weten komen. Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met hatekgroep.nl.

Nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuws, informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeld-link. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met mailchimp gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Mailchimp niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Mailchimp diensten en activiteiten.

Wordt u Klant

Wanneer u bij ons klant wordt, gebruiken wij uw persoonsgegevens om u goed van dienst te kunnen zijn.
Hiervoor gebruiken wij uw telefoonnummer, e-mailadres, naw-gegevens en geslacht. In het geval dat u een abonnement bij ons hebt afgenomen gebruiken we ook uw betalingsgegevens. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven, instellingen of instanties, tenzij dat nodig is voor de dienst die u bij ons afneemt of als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie.
Wij werken met bepaalde bedrijven samen. Deze partners kunnen dus uw persoonsgegevens krijgen. Zij zorgen ervoor dat advertenties zo veel mogelijk interessante of leuke aanbiedingen bevatten. Dit is nodig om u te kunnen leveren wat u heeft gekocht. Zij kunnen u dan zelf reclame sturen. Zij kunnen u dan zelf benaderen om u dingen te verkopen.
Sommige partners zijn gevestigd buiten de Europese Unie. Wij hebben strikte afspraken met hen en zij moeten de Europese privacywet naleven. Wij vragen dan altijd eerst uw toestemming voordat zij uw gegevens krijgen.

In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten, na goedkeuring, uw persoonsgegevens.

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestanden die informatie kunnen opslaan op uw computer, telefoon of tablet. Met functionele cookies zorgen we er voor dat de website goed en functioneel werkt. Met tracking cookies kan ook het surfgedrag gemeten en vastgelegd worden.
Wanneer u onze website bezoekt laden we alleen maar functionele cookies in en worden er geen persoonsgegevens van u opgeslagen. Daarom hebben wij geen cookiebanner. In onze cookieverklaring laten wij zien welke cookies we met welk doel gebruiken.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:
  • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert
  • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
  • Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze dienst of bedrijfsvoering wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
U hebt de volgende rechten:
  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.


CookieverklaringContactgegevens

hatekgroep.nl
Hoogkana 19, 4031 MK Ingen
info@hatekgroep.nl
0344-663585

Drenotube - Drainage en Infiltratie

HATEK Groep
Hoogkana 19
4031 MK Ingen
 
0344 - 66 35 85
 
info@hatekgroep.nl